Strona jest obecnie w fazie testowej. Jeżeli masz jakiekolwiek sugestie, opinie, zastrzeżenia, napisz nam o tym klikając tutaj :)

Regulamin

1. Rejestracja w serwisie RLU24.pl jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji to imię użytkownika oraz aktywny adres e-mail.

2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.

3. Maksymalny czas akceptacji Twojego ogłoszenia wynosi 6 godzin. Zwykle robimy to w mniej, niż 15 minut.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do treści, które wykorzystuje podczas dodawania ogłoszenia.

5. Użytkownik w pełni odpowiada za treści publikowane w RLU24.PL. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia dodane do serwisu.

6. Zabrania się umieszczać treści niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, nawołujących do łamania prawa, itp.

7. Użytkownik może dodać nieograniczoną ilość ogłoszeń.

8. Zabrania się duplikowania ogłoszeń.

9. Umieszczanie ogłoszeń o tej samej treści w kilku kategoriach jest niezgodne z regulaminem. Wszystkie ogłoszenia, gdzie będzie powielana treść będą usuwane.

10. Ogłoszenia mogą pochodzić wyłącznie z powiatu lubaczowskiego. Wszystkie inne anonse będą usuwane.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia w przypadku błędnego wyboru przez użytkownika.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego, wulgarnych, a także do blokowania użytkowników rozpowszechniających takie treści, bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do wydawcy komentarzy i wpisów w ogłoszeniach niezgodnych z powyższymi zasadami.

13. Publikując materiały (tekst, zdjęcia, dane osobowe, dane teleadresowe) użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w szeroko rozumianych mediach.

14. Użytkownik korzystający z RLU24.pl zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.

15. Serwis RLU24.pl, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r.), zapewnia użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte przez użytkownika.

16. Dane użytkowników, zebrane podczas rejestracji, nie są rozpowszechniane przez wydawcę osobom trzecim. Serwis RLU24.pl zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa Wydawca może udostępnić dane odpowiednim organom państwowym, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.

17. Użytkownik publikujący ogłoszenia, a w nich dane teleadresowe oświadcza, że jest abonentem telefonu oraz właścicielem adresu e-mail.

18. Serwis RLU24.pl zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w serwisie oraz w mailingach rozsyłanych do użytkowników (max. dwa razy w tygodniu).

19. Kategorycznie zabrania się rozsyłania linków do konkurencyjnych serwisów. Użytkownicy łamiący ten punkt regulaminu będą blokowani.

20. RLU24.pl zapewnia swoim użytkownikom wewnętrzny system pocztowy do wymiany wiadomości. Z systemu mogą korzystać jedynie osoby zarejestrowane w serwisie.

21. Jeżeli konto użytkownika pozostaje nieaktywowane przez okres dłuższy, niż 6 miesięcy, Wydawca ma prawo bez informowania użytkownika do usunięcia informacji o koncie z bazy danych.

22. Powyższa Regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2014 roku i obowiązuje do odwołania. Wydawca RLU24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu bez wcześniejszego informowania użytkowników. Brak akceptacji regulaminu oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta.

23. Korzystanie z Serwisu jest równoważne z akceptacją wszystkich postanowieniami i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.

Powiadom znajomych