Cześć! Fajnie, że jesteś!

Szukasz ciekawych przedmiotów niedostępnych w sklepie? Chcesz pozbyć się rzeczy, których już nie używasz? A może chciałbyś coś zamienić? Bez pakowania, bez wysyłania. Po sąsiedzku. Szybko i wygodnie! To właśnie tutaj budujemy naszą lokalną społeczność powiatu lubaczowskiego.

Dołącz do nas!

163 000 zł
(do negocjacji)

Przetarg dot. nieruchomości

  • Janusz
  • ·  10 dni temu
  •  ·  190
  •  ·  Lubaczów
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie

Ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż:

I Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomość gruntowej oznaczonej jako działka 1715/9 o pow. 0.3022 ha oraz działka 1715/10 o pow.0,4301 ha, które powstały z podziału działki 1715/8 dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PR1L/00029609/3.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wagowni z wagą najazdową samochodową i budynkiem magazynowym (wiata stalowa), teren nieruchomości jest utwardzony płytami drogowymi betonowymi z częściową nawierzchnią asfaltową.
Działka 1715/10 (przed podziałem 1715/8) obciążona jest nieodpłatną służebnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1715/8, całym pasem szerokości bramy wjazdowej usytuowanej przy ul. Szopena w Lubaczowie, pomiędzy działkami 1715/4 i 1715/5 do wysokości północno-zachodniego rogu działki nr 1715/5 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej KW nr PR1L/00040310/4 utworzonej z położonej w miejscowości Lubaczów przy ul. Szopena działki nr 1715/5.
Przy sporządzeniu aktu notarialnego dot. sprzedaży działek 1715/9 i 1715/10, ustanowiona zostanie służebność przejazdu i przechodu przez działkę 1715/10 całym pasem szerokości bramy wjazdowej usytuowanej przy ul. Szopena w Lubaczowie, pomiędzy działkami 1715/4 i 1715/5 a następnie wzdłuż działki 1715/7 do wysokości północno - zachodniego rogu działki 1715/7 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka 1715/7 położonej w miejscowości Lubaczów, przy ul. Szopena.
Cena wywoławcza działki 1715/9 wynosi netto 163.000.00 zł
Cena wywoławcza działki 1715/10 wynosi netto 257.000.00 zł
Obie działki zostaną sprzedane jednemu nabywcy.
Otwarcie ofert w dniu 22 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie ul. Rynek 11

II Warunki przystąpienia do przetargu
1.Złożenie pisemnej oferty cenowej w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie – z zaznaczeniem na kopercie „przetarg waga najazdowa wraz z placem” w terminie do dnia 21 października 2019 r. do godziny 10.00.
2.Wpłacenie wadium w wysokości 100.000.00 zł do dnia 21 października 2019 r. do godz.10.00 na rachunek bankowy nr 48 9101 0003 2001 0006 8765 0001
3.Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.
4.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika który wygrał przetarg.
5.Koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji przedmiotu przetargu w sytuacji zgłoszenia się kilku oferentów. Licytacja zostanie wówczas przeprowadzona w dniu 22 października 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni wyłącznie pomiędzy oferentami, którzy złożyli pisemne oferty cenowe. Licytację przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielni. Nieobecność na licytacji wyłącza oferenta z udziału w licytacji.
7.Możliwość oglądania przedmiotu przetargu, w tym obiektów w dniach roboczych w godz.8.00-14.00
8. Warunkiem zbycia nieruchomości jest zawarcie ze Sprzedawcą umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem wagowni i korzystaniem z wagi wozowej najazdowej na czas określony do końca czerwca 2020 r. za kwotę 150, - zł. miesięcznie
9.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
10. Umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w ciągu 14 dni od wygrania przetargu.

Wszelkie informacje w siedzibie Spółdzielni Lubaczów ul. Rynek 11

pokaż numer telefonu

zadaj pytanie

tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości.

obserwuj

tylko zarejestrowani użytkownicy mogą obserwować ogłoszenia.

Podobne ogłoszenia

Facebook

Najczęściej przeglądane dzisiaj

Działki z warunkami zabudow...

Rafał · 15 godzin temu

Mieszkanie przy ul. Szopena...

Grzegorz · przedwczoraj o 14:40

Meble na wymiar

Jacek · 34 minuty temu

Szukam mieszkania do wynaję...

~Gabriela ... · 14 godzin temu

Alufelgi 17 cali z golfa IV...

~Zbyszek · 18 godzin temu

Usługi elektryczne

~Artur  · 18 godzin temu

Wykończenia

Wojciech · wczoraj o 11:00

Pomoc domowa

Józef · 10 maja 2019

Wózek

Robert · 23 godziny temu

Wynajem mieszkania

~Jadwiga · 9 dni temu

Przydatne informacje

Powiadom znajomych